السلام عليكم...جزاكم الله خيرا جزاء إلى كل من يزور هذا الموقع وأرجو منكم تستفيد وتنتفع بها إذا كانت وجدتها غير مفيدة ولا فائدة لكم فاتركها...أهلا وسهلا إلى بيتي جنتي...قال الله

تعالى: يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون

Saturday, 28 July 2012

Doa-doa Dalam Al-Qur'an

Al-Quran sebagai kalam Allah dan pedoman hidup bagi setiap muslim, mengandungi banyak doa-doa. Sebagian doa-doa tersebut adalah:


1. Doa Mohon Keselamatan

Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim, dan selamatkanlah kami dengan curahan rahmat-Mu dari tipu daya orang- orang yang kafir." (Qs. Yûnus: 85-86).


Penjelasan:
Doa ini dibaca oleh kelompok minoriti yang beriman kepada Nabi Musa a.s., setelah mereka menyaksikan kemukjizatannya dihadapan Fir'aun. Ketika itu, kaum Nabi Musa as yang terdiri dari pemuda-pemuda dalam keadaan takut, bahawa Fir'aun dan tentera-tenteranya akan menyiksa mereka. Maka pada waktu itu pula Nabi Musa as memerintahkan kepada kaumnya agar tidak takut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt., lalu berdoa dengan lafaz doa diatas. Boleh dilihat dalam Surah Yûnus ayat 83-86.

2. Doa Mohon Perlindungan


Artinya: "Ya Tuhanku, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampunan serta tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk golongan orang-orang yang merugi." (QS. Hûd: 47).


Penjelasan:
Doa ini merupakan doanya Nabi Nuh a.s., iaitu ketika kaumnya termasuk anaknya (kan'an) ikut dihancurkan oleh Allah Swt. melalui banjir besar. Nabi Nuh a.s. memprotes kepada Allah Swt., "kenapa anaknya (kan'an) ikut dihancurkan padahal dia adalah bagian dari keluargaku, dan Engkau sendiri berjanji akan menyelamatkan keluargaku dan menenggelamkan kaumku." (QS. Hûd ayat 45).


Kemudian Allah memberikan jawapan: "bahawa dia (Kan'an) bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, kerana dia tidak soleh dan beriman kepada Allah. Padahal yang akan diselamatkan dari banjir besar adalah mereka yang beriman kepada Allah.(Hûd ayat 46).


Setelah diperingatkan Allah, Nabi Nuh a.s. berdoa dengan lafazh doa diatas. Kemudian Allah mengabulkan doanya. (QS. Hûd ayat 48).


13. Doa Keluarga Maslahah


Artinya: "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami berikanlah ampunan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)." (QS. Ibrâhîm: 41-42).


Penjelasan:
Doa diatas baik dibaca dalam berbagai bentuk kesempatan, agar diri kita dan keluarga kita serta keturunan kita sentiasa taat dan rajin beribadah kepada Allah Swt., khususnya ibadah solat yang telah diwajibkan.

Dalam Al-Quran dikisahkan, bahawa doa tersebut dibaca oleh Nabi Ibrahim a.s., ketika ia baru saja memohon agar kota Mekkah dijadikan kota yang tenteram, aman dan anak keturunannya diselamatkan dari menyembah berhala. Lebih detail tentang kisah nabi ibrahim dapat dilihat dalam Al-quran Surah Ibâhîm ayat 35-42.


14. Doa Mohon Tempat yang Baik


Artinya: "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan (pemimpin) yang menolong." (Al-Isrâ': 80).

Penjelasan:
.Doa di atas dibaca adalah untuk kita mendapatkan pemimpin yang jujur dan bijaksana. Baik juga doa di atas dibaca ketika kita akan meninggalkan tempat yang kita duduki (dunia), memohon agar ditempatkan pada tempat yang layak setelah meninggal. Demikian Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya.


15. Doa Mohon diberi Kemudahan


Artinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." (QS. Al-Kahfi: 10).


Penjelasan:
Doa diatas baik dibaca oleh para pejuang muda yang menegakkan agama Allah agar mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Kerana doa tersebut adalah doa yang dibaca oleh pemuda Ashhâb al-Kahfi, yakni sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Swt. hingga mendapatkan petunjuk yang sempurna dari sisi-Nya. Doa ini dibaca oleh mereka ketika akan masuk gua sebagai tempat persembunyiannya dalam menyelamatkan agama yang hak, agama yang mereka pegangi dari fitnah-fitnah dan orang-orang zalim. Dan Allah Swt. mengkabulkan doa mereka. Kisah Ashhâbu al-Kahfi dapat dibaca dalam Surah Al-Kahfi dari ayat 9-26.


16. Doa Kelapangan hati


Artinya: "Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku." (QS. Thâha: 27)


Penjelasan:
Doa di atas balk dibaca ketika menghadapi kezaliman seseorang, kelompok, dan penguasa. Juga dibaca agar mendapa kemudahan dalam berdakwah. Doa ini pula yang sering dibaca oleh para mubaligh.
Al-Quran mengisahkan, bahawa doa tersebut dibaca oleh Nabi Musa a.s. ketika mendapat perintah dari Allah Swt. agar menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Dan akhirnya Allah Swt. mengabulkan permintaan Nabi Musa a.s., bisa dilihat dalam Al-Quran Surah Al-kahfi dari ayat 24-36.


17. Doa Mohon Jodoh dan Keturunan yang BaikArtinya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidupku seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik." (QS. Al-Anbiyâi': 89).


Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguh Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Âli 'Imrân: 38).


Penjelasan:
Doa di atas baik dibaca oleh orang-orang yang belum mempunyai keturunan dan pasangan hidup. Juga amat baik untuk dibaca oleh setiap muslim agar diberi keturunan yang soleh.
Kedua ayat diatas merupakan doa Nabi Zakariya a.s. agar diberi keturunan sebagai pewaris perjuangannya menegakkan agama Allah. Kisah Nabi Zakaria boleh dilihat dalam Al-qur'an Surah Al-Anbiyâ' ayat, 89-90; Âli-'Imrân, 38-41.


18. Doa Mohon Terlepas dari MusibahArtinya: "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada-Mu, ya Tuhan kami dari kedatangan mereka kepadaku." (OS. Al-Mukminûn: 97-98).


Penjelasan:
Doa di atas dibaca dalam pelbagai keadaan agar selamat dari tipu daya syaitan, baik dalam beramal mahupun dalam pergaulan. Dan doa diatas merupakan perintah Allah agar kita memperbanyak membacanya ketika terjadi musibah. (QS. Al-Mukminûn ayat 93-94).


19. Doa Mohon KemuliaanArtinya: "Ya Tuhan kami, jauhkanlah adzab Jahanam dari kami, Sungguh 'adzab itu adalah kebinasaan yang kekal." (QS. Al-Furqân: 65).


Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqân: 74).


Penjelasan:
Dalam Al-Quran dikisahkan, bahwa doa tersebut dibaca oleh orang-orang yang senantiasa memuji dan menyucikannya. Mereka senantiasa berpegang teguh pada etika Islam, beramal soleh, memperbanyak zikir dan doa dalam segala kesempatan.


20. Doa Mensyukuri Ni'matArtinya: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu-bapakku dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai, serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shalih." (QS. Al-Naml: 19).


Penjelasan:
Doa di atas amat baik dibaca untuk kita mendapatkan ilham dalam mensyukuri nikmat serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beramal soleh di dunia" hingga kemudian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Doa tersebut  dibaca oleh Nabi Sulaiman a.s..


Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu-bapakku, dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai, serta berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada-Mu, dan sungguh aku adalah termasuk golongan orang-orang yang berserah diri." (QS. Al-Ahqâf. 15).


Penjelasan:
Doa diatas dibaca oleh orang-orang mukmin yang jujur, agar mereka diberi ilham untuk tetap mensyukuri nikmat, berbakti kepada orang tua, beramal soleh, diberi keturunan yang mulia dan taubatnya diterima.

Ahli Tafsir yang lain menjelaskan bahwa doa tersebut diberkati dengan Abu Bakar assiddiq, ketika kedua orangtuanya memeluk agama Islam.
p/s : maaf diatas ketidakjelasan pada ayat al-quran. mungkin pembaca boleh terus rujuk pada al-quran untuk mendapatkan ayat al-quran yang lebih jelas... disebbkan masalah teknikal...
maaf..
 www.abatasa.com

1 comments:

Izzati Suhaide 28 July 2012 at 14:18  

terima kasih ats perkongsian ni..^__^

About This Blog

helwa telinga

Tetamu maya

free counters

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP